Практика адміністративного права охоплює наступні послуги:

  • Письмові та усні консультації, висновки, роз’яснення та комплекс юридичних послуг щодо адміністративно-правових відносин суспільства і держави.
  • Розробка індивідуальної стратегії правового захисту прав і законних інтересів Клієнта в адміністративно-правових відносинах із контролюючими, правоохоронними органами та судами.
  • Підготовка відповідей на запити, приписи, інші повідомлення органів влади, у тому числі органів державної податкової служби, органів прокуратури, митних органів, пожежного нагляду, внутрішніх справ, антимонопольного комітету, захисту прав споживачів, інших державних органів та установ.
  • Супроводження Клієнта при проведенні перевірки контролюючими та правоохоронними органами.
  • Оскарження порядку проведення і результатів перевірок контролюючих та правоохоронних органів.
  • Представництво інтересів і захист прав Клієнта в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових процесах у справах адміністративно-правової юрисдикції у всіх судових інстанціях.
  • Складання процесуальних документів (позовних заяв, скарг, клопотань, адвокатських запитів тощо), спрямованих на захист прав та інтересів Клієнта у справах адміністративно-правової юрисдикції.
  • Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб.
  • Інші послуги в галузі адміністративного права.