Практика господарського  права охоплює наступні послуги:

  • Письмові та усні консультації, висновки та роз’яснення в галузях господарського та господарсько-процесуального права України і судової практики.
  • Юридичний аудит діяльності Клієнта та повне правове забезпечення його поточної діяльності.
  • Складання ділового листування Клієнта (листів, запитів, відповідей, скарг, заяв тощо).
  • Представництво інтересів Клієнта в судах, державних, комерційних установах і організаціях та органах місцевого самоврядування з усіх питань, врегульованих господарським та господарсько-процесуальним законодавством України.
  • Складання, проведення та надання висновків юридичної експертизи, проектів, договорів (контрактів) Клієнта.
  • Повний комплекс претензійно-позовної роботи.
  • Представництво інтересів Клієнта у всіх судових провадженнях, у судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
  • Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
  • Інші послуги в галузі господарського права.