Практика кримінального права охоплює наступні послуги.

 • Письмові та усні консультації, висновки й роз’яснення в галузях кримінального та кримінально-процесуального права України і судової практики.
 • Складання всіх письмових процесуальних документів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
 • Комплексний захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як підозрюваного, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію) під час досудового розслідування (досудового слідства чи дізнання) та розгляду справи в судах усіх інстанцій.
 • Комплексне представництво прав і обов’язків Клієнта як заявника, свідка, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача під час досудового розслідування та розгляду справи в судах усіх інстанцій.
 • Збирання та подання слідчому, прокурору, слідчому судді доказів, які свідчать на користь Клієнта.
 • Залучення незалежних  спеціалістів та експертів у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
 • Участь у проведенні окремих процесуальних дій.
 • Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
 • Оскарження рішень, дій та бездіяльності слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
 • Процесуальне забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
 • Процесуальне забезпечення відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, а також відновлення репутації, якщо підозра не підтвердилася.
 • Інші послуги в галузі кримінального права.