Практика сімейного права включає в себе наступні послуги:

 • Письмові та усні консультації, висновки та роз’яснення в галузі сімейного права України, стосовно особистих немайнових та майнових прав і обов’язків: подружжя, батьків і дітей, усиновлювачів і усиновлених, інших членів сім’ї та родичів.
 • Досудове врегулювання конфліктів, що виникли під час сімейних правовідносин.
 • Складання всіх письмових процесуальних документів (позовних заяв, зустрічних позовних заяв, заперечень, пояснень, запитів, заяв, клопотань, апеляційних та касаційних скарг тощо).
 • Юридичний супровід, розробка і складання проектів: шлюбного договору, договору про надання утримання, договору про сплату аліментів на дитину, інших договорів.
 • Захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача у справах щодо укладення, зміни, розірвання, визнання недійсним шлюбного договору в судах усіх інстанцій.
 • Захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача у справах щодо укладення, розірвання, визнання недійсним шлюбу в судах усіх інстанцій.
 • Захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача у справах про захист особистої приватної власності дружини та чоловіка в судах усіх інстанцій.
 • Захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача у справах, що виникають із спільної сумісної власності подружжя (здійснення права спільної сумісної власності, розподіл майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя) в судах усіх інстанцій.
 • Захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача у справах про стягнення аліментів на утримання дитини, а також на утримання дружини/чоловіка у разі проживання з ним дитини в судах усіх інстанцій.
 • Захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача у справах, що виникають із прав і обов’язків матері і батька щодо утримання та виховання дитини.
 • Збирання та подання доказів до суду, які свідчать на користь Клієнта.
 • Ознайомлення з матеріалами судових справ в судах усіх інстанцій в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
 • Підготовка та внесення відводу судді на підставі та в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України.
 • Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
 • Оскарження рішень, дій та бездіяльності судді, державного виконавця в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 • Інші послуги в галузі сімейного права.