Практика цивільного права включає в себе наступні послуги:

 • Письмові та усні консультації, висновки та роз’яснення в галузях трудового права України і судової практики.
 • Організація, аудит та відновлення кадрового діловодства Клієнта.
 • Розробка правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про персонал, трудових інструкцій, трудових договорів.
 • Підготовка проектів колективних договорів та супроводження їх укладання.
 • Представництво під час досудового врегулювання та судового вирішення трудових спорів.
 • Здійснення юридичного супроводу звільнень співробітників у зв’язку з реорганізацією підприємств, у тому числі у зв’язку зі скороченням штату чи чисельності працівників.
 • Здійснення дій, пов’язаних з одержанням дозволів на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні, а також оформленням трудових контрактів з ними.
 • Узгодження питань найму персоналу в іноземні компанії з органами виконавчої влади України.
 • Судовий захист прав та законних інтересів Клієнта у справах, які врегульовані трудовим законодавством України.
 • Поновлення на роботі (посаді) керівників та інших членів виконавчого органу підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування.
 • Визнання звільнення особи незаконним, поновлення на попередньому місці роботи та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.
 • Юридичний супровід при працевлаштуванні та звільненні особи.
 • Представництво у судових справах щодо трудових спорів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.
 • Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
 • Оскарження рішень, дій та бездіяльності судді, державного виконавця в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 • Інші послуги в галузі трудового права.