Практика цивільного права включає в себе наступні послуги:

 • Письмові та усні консультації, висновки та роз’яснення в галузях цивільного та цивільного-процесуального права України і судової практики.
 • Досудове врегулювання конфліктів цивільно-правового характеру відповідно до визначених вище підгалузей цивільного права України.
 • Складання всіх письмових процесуальних документів, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України (позовних заяв, зустрічних позовних заяв, пояснень, заперечень, заяв, клопотань, апеляційних та касаційних скарг, відводів).
 • Захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах щодо виникнення, переходу, припинення права власності та інших речових прав на нерухомі рухомі речі (майно) в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Представництво прав і обов’язків Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах про захист особистих немайнових прав в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах, що виникають із зобов’язальних правовідносин під час розгляду справи в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у справах, що виникають із спадкових правовідносин (спадкування) у судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Захист та представництво прав, свобод і законних інтересів Клієнта як заявника, позивача, відповідача та третьої особи у спорах про відшкодування збитків і моральної шкоди (для фізичних осіб), завданої внаслідок порушення їх прав під час розгляду справ у судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Представництво прав і обов’язків Клієнта як свідка у справі в судах усіх юрисдикцій та інстанцій.
 • Збирання та подання доказів в інтересах Клієнта до державних органів та інших організацій, підприємств, установ, а у разі судового розгляду спору — до суду.
 • Участь у проведенні окремих процесуальних дій.
 • Ознайомлення з матеріалами справи в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
 • Підготовка та внесення відводу судді на підставі та в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України.
 • Забезпечення виконання судового рішення органами Державної виконавчої служби України в повному обсязі та у терміни, визначені чинним законодавством України.
 • Оскарження рішень, дій та бездіяльності судді, державного виконавця в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
 • Інші послуги в галузі цивільного права.