Товариство звернулось за юридичною допомогою у зв’язку із невиконанням контрагентом зобов’язань за укладеним договором поставки.

В 2016 році клієнт уклав договір поставки, згідно якого контрагент мав поставити йому будівельні матеріали.

На виконання своїх зобов’язань за договором поставки клієнт здійснив попередню оплату за товар в сумі 2 000 000,00 грн.

Після цього контрагент в односторонньому порядку відмовився від виконання своїх зобов’язань, товар клієнту не поставав, а на претензії та вимоги про повернення коштів не реагував.

Адвокатами нашої компанії були зібрані та підготовленні необхідні документи для звернення до суду за захистом прав та законних інтересів клієнта.

За результатами розгляду цієї справи, господарський позов задоволено повністю. З недобросовісного контрагента стягнуто 2 000 000,00 грн. попередньої оплати за непоставлений товар, 1 264 527,43 грн. пені, 300 000,00 грн. штрафу, 300 000,00 грн. процентів за користування чужими коштами, 57 967,92 грн. судового збору.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80149216

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85741897